Skip to content

Terapia par

Terapia par jest elastycznym procesem, dostosowywanym do konkretnych potrzeb danej pary. Czas trwania terapii może być krótki lub długi, w zależności od charakteru problemów i postępów osiąganych podczas sesji. Kluczowe jest otwarte podejście partnerów do zmiany i gotowość do współpracy z terapeutą. W razie potrzeby, terapeuta par może zalecić również indywidualne sesje dla każdego z partnerów.

Terapia par, znana również jako terapia małżeńska lub terapia partnerska, to forma pomocy psychologicznej skierowana do par, które doświadczają trudności w swoim związku. Głównym celem terapii par jest zrozumienie i poprawa relacji między partnerami, identyfikacja problemów, a także rozwijanie zdrowszych wzorców komunikacji i współpracy. Oto kilka kluczowych elementów terapii par:

  • Terapeuta par pomaga partnerom w poprawie komunikacji. To obejmuje skuteczne słuchanie, wyrażanie uczuć i potrzeb, a także rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

  • Pomoc w zrozumieniu swoich własnych potrzeb, pragnień, wartości oraz zrozumienie punktu widzenia partnera.

  • Terapeuta pomaga zidentyfikować istniejące problemy i trudności w związku, takie jak konflikty, brak komunikacji, czy niezgodności w oczekiwaniach.

  • Praca nad budowaniem i utrzymaniem intymności emocjonalnej i fizycznej w związku.

  • Pomaganie parze w określeniu wspólnych celów i wartości oraz wspieranie ich realizacji.

  • Pracowanie nad zmianą destrukcyjnych wzorców zachowań czy reakcji, które przyczyniają się do problemów w związku.

  • Wspieranie pary w radzeniu sobie z kryzysami, takimi jak utrata pracy, choroba, czy trudności finansowe.

  • Dostarczanie edukacji na temat zdrowych relacji, komunikacji, czy umiejętności rozwiązywania problemów.

  • Terapia par jest najbardziej efektywna, gdy obie strony angażują się w proces leczenia i są otwarte na zmiany.

  • W przypadku, gdy zaufanie zostało naruszone, terapeuta wspiera proces jego odbudowy.