Skip to content

Seksuolog

Korzystanie z pomocy seksuologa to krok w kierunku zrozumienia i poprawy jakości życia seksualnego i emocjonalnego.

Profesjonalna pomoc
Bezpieczna przestrzeń do rozmowy: Konsultacje seksuologiczne zapewniają bezpieczne i poufne środowisko, w którym można otwarcie rozmawiać o intymnych kwestiach. To miejsce, gdzie można dzielić się swoimi myślami, uczuciami.

Rozwiązanie problemów seksualnych
Seksuolog może pomóc w identyfikacji i zrozumieniu problemów seksualnych, takich jak dysfunkcje seksualne czy konflikty związane z intymnością. Wspólnie z pacjentem opracowuje się plan działania, aby osiągnąć poprawę w tych obszarach.

Poprawa komunikacji w związkach
W przypadku problemów w związkach, seksuolog może pomóc w poprawie komunikacji, budowaniu więzi emocjonalnej oraz zrozumieniu potrzeb i oczekiwań partnerów.

Wsparcie w obszarze orientacji seksualnej i tożsamości płciowej
Dla osób zastanawiających się nad własną orientacją seksualną czy tożsamością płciową, seksuolog może stanowić ważne źródło wsparcia i zrozumienia, pomagając w procesie akceptacji i samoakceptacji.

Praca nad samoakceptacją
Seksuolog może pomóc w budowaniu pozytywnego podejścia do własnej seksualności i ciała, wspierając proces samoakceptacji i rozwijania zdrowego obrazu siebie.

Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych
Konsultacje seksuologiczne mogą pomóc w rozwinięciu umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i rozwiązywania konfliktów, co może przyczynić się do zdrowszych relacji z innymi ludźmi.