Skip to content

Psychoterapia

Psychoterapia jest pomocna w różnych sytuacjach, od radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi po prace nad relacjami czy rozwojem osobistym. Ważne jest, aby każda osoba, która potrzebuje wsparcia, znalazła dla siebie odpowiednią formę terapii i zbudowała bezpieczną relację terapeutyczną.

 • Cel
  Psychoterapia ma na celu głębsze zrozumienie i rozwiązanie problemów emocjonalnych czy psychologicznych, często dotyczących bardziej skomplikowanych i trwających kwestii.

 • Czas trwania
  Jest bardziej długoterminowa, obejmuje regularne sesje mające miejsce przez dłuższy okres czasu.

 • Zakres pracy
  Szerszy zakres, dotyczący często głębszych zagadnień związanych z historią życia, traumami czy wzorcami zachowań.
  Metoda pracy: Obejmuje różne podejścia terapeutyczne, takie jak psychodynamiczne, kognitywno-behawioralne, humanistyczne czy systemowe, integracyjne. Pracuje się nad zrozumieniem głębszych struktur psychicznych i emocjonalnych.

 • Regularność sesji
  Spotkania odbywają się cyklicznie, co pozwala na kontynuację pracy nad zrozumieniem i zmianą. Czas trwania sesji to ok 50minut.

 • Tajemnica zawodowa
  W ramach tajemnicy zawodowej, informacje przekazywane podczas sesji są poufne.

 

Psychoterapeuta zobowiązany jest do zachowania poufności w sprawie wszystkich informacji uzyskanych w trakcie pracy. Specjalista może zostać zobowiązany do przerwania tajemnicy zawodowej w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko szkody dla klienta lub innych osób.