Skip to content

Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy to specjalista, który zajmuje się zdrowiem psychicznym, emocjonalnym i społecznym dzieci. Psychologowie dziecięcy pracują z dziećmi w różnym wieku, począwszy od wczesnego dzieciństwa do adolescencji. Praca może obejmować zarówno interwencje krótkoterminowe, jak i długoterminowe, w zależności od charakteru problemów i potrzeb danego dziecka. Celem jest pomaganie dzieciom w radzeniu sobie z różnymi trudnościami życiowymi oraz wspieranie ich rozwoju osobistego.

Kluczowe obszary pracy psychologa dziecięcego:

  • Przeprowadzanie ocen rozwoju dziecka w różnych obszarach, takich jak umiejętności społeczne, emocjonalne, poznawcze i motoryczne.
  • Identyfikacja i leczenie problemów psychologicznych u dzieci, takich jak lęki, depresja, zaburzenia zachowania czy trudności w nauce.
  • Udzielanie wsparcia rodzicom w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami, jakie mogą pojawiać się w trakcie rozwoju dziecka.
  • Świadczenie terapii indywidualnej dla dzieci, a także prowadzenie terapii grupowej, które mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych.
  • Praca nad rozwijaniem umiejętności społecznych, nauczanie dzieci radzenia sobie z emocjami i budowanie zdrowych relacji z rówieśnikami.
  • Pomaganie dzieciom w radzeniu sobie z wyzwaniami szkolnymi, trudnościami w nauce, czy problemami związanych z integracją społeczną.
  • Pomaganie dzieciom, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń, poprzez terapię traumy i inne formy wsparcia.
  • Przeprowadzanie badań psychologicznych, takich jak testy inteligencji czy testy psychologiczne, w celu lepszego zrozumienia potrzeb i potencjału dziecka.
  • Udzielanie porad i wsparcia rodzicom w kwestiach związanych z wychowaniem, komunikacją z dziećmi i rozwojem dziecka.
  • Współpraca z innymi specjalistami, takimi jak psychiatrzy, w leczeniu i zarządzaniu zaburzeniami neurobiologicznymi u dzieci.