Skip to content

Mediacje

Mediacje to proces alternatywnego rozwiązywania sporów, w którym mediator wspomaga strony konfliktu w osiągnięciu porozumienia. Mediacje są powszechnie stosowane w różnych obszarach, takich jak sprawy rodzinne, cywilne, biznesowe czy społeczne.

Kilka kluczowych informacji na temat mediacji:

  • Głównym celem mediacji jest umożliwienie stronom konfliktu samodzielnego rozwiązania problemów i osiągnięcia porozumienia, zazwyczaj przy wsparciu neutralnego mediatora.

  • Mediator to neutralna trzecia strona, która nie ma uprawnień do podejmowania decyzji ani narzucania rozstrzygnięć. Jego rolą jest wspieranie komunikacji, ułatwianie negocjacji i pomaganie stronom w znalezieniu satysfakcjonującego rozwiązania.

  • Uczestnictwo w mediacji jest dobrowolne, co oznacza, że strony biorące udział w procesie mogą z niego zrezygnować w dowolnym momencie.

  • Mediacje są prowadzone w prywatności, a informacje podzielone w trakcie mediacji są poufne. Jednakże, są pewne wyjątki, np. w sytuacjach zagrożenia dla bezpieczeństwa.

  • Mediacje mogą dotyczyć różnych kwestii, takich jak rozwód, podział majątku, konflikty w miejscu pracy, sporów sąsiedzkich, czy nawet sporów międzynarodowych.