Skip to content

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej skierowana do osób znajdujących się w sytuacjach nagłego kryzysu emocjonalnego, społecznego lub życiowego. Może być udzielana przez wykwalifikowanych profesjonalistów, takich jak psychoterapeuci, psycholodzy czy specjaliści od interwencji kryzysowej.

Interwencja kryzysowa ma na celu zapewnienie krótkoterminowego, skoncentrowanego na problemie wsparcia, mającego na celu złagodzenie kryzysu i pomaganie w radzeniu sobie z trudnościami. Jeśli kryzys jest głębszy lub trwający, dalsza pomoc może być zalecana w celu długotrwałego leczenia i wsparcia.